ระบบโควตาออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
คุณยังไม่เข้าระบบ

เมนูช่วยเหลือ

 

 

 
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
โดยใช้สิทธิ์รับสมัครตรง (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2556
ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศแต่ไม่ได้มาเข้ามอบตัว ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ให้มามอบตัว ในวันที่ 7 มีนาคม 2556 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
รายละเอียดการมอบตัวคลิ๊กที่นี่
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ      ระดับ ปวช. คลิ๊กที่นี่     ระดับ ปวส. คลิ๊กที่นี่    ระดับ ปวส.(ม.6) คลิ๊กที่นี่

Program by Suban Butsing Buriram Technical College  copy right©2010 Contact us